Zákaz užívání bylinek?

28.09.2013 12:42

Dnes se ke mě donesla zpráva o tom, že EU zakazuje Čechům užívat bylinky.

Zatím ne tak docela, ale dochází k nepřiměřené regulaci - léčivé rostliny byly vyjmuty z režimu potravin a odsunuty do omezujícího režimu, který je určen pro průmyslově vyráběné léky. Také zakazuje užívat u potravin tvrzení, která by naznačovala jejich vliv na zdraví, s výjimkou tvrzení, která budou schválena Evropskou komisí. Nedostaneme se tak k relevantním informacím, pokud daný přípravek neprojde drahou zkouškou a registrací (na což mnozí, kromě farmaceutického průmyslu, samozřejmě, nebudou mít dostatek financí). Evropské úřady se staví mezi člověka a přírodu a rozhodují o tom, co se o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět.

Nejprve mě to šokovalo, ale pak mi to všechno došlo... Další špinavá hra farmaceutického průmyslu.

Jejich touha po ještě větším zisku, o který přicházejí alternativní léčbou.

Vše směřuje k úplnému zákazu užívání bylin a k možnosti léčit se pouze chemickými léky.

Nenechme se odříznout od léčivé síly přírody a braňme se!

Třeba tím, že podpoříme iniciativu Nedejmesipřírodu.cz.

 

Více na: https://www.okg-net.cz/clanky/eu-cechum-zakazala-uzivat-byliny/

 

Napište do komentářů, co si o tom myslíte.

 

Nedejme si přírodu